CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ A.I-SOFT

Được thành lập năm 2019, A.I-Soft là một Start-up được thành lập bởi đội ngũ gồm các giảng viên và sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nhằm với mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp các giải pháp chuyển đổi số giáo dục hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực nhằm xoá nhoà khoảng cách trong giáo dục, nâng cao chất lượng thông qua cá nhân hoá quá trình đạo tạo, đào tạo mọi lúc mọi nơi, phục vụ đa dạng nhu cầu đào tạo của mọi người.

Ngay khi thành lập, A.I-Soft đã vinh hạnh được đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số của một số trường Đại học/Học viện hàng đầu tại Việt Nam là Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Trường Đại học Ngoại thương. Nhờ đó, A.I-Soft đã có thể xây dựng, triển khai những sản phẩm thiết thực nhằm tối ưu các quy trình/nghiệp vụ trong các trường Đại học từ khâu tuyển sinh, đào tạo đến xét duyệt tốt nghiệp và quản lý văn bằng chứng chỉ dựa trên công nghệ Blockchain.

Lĩnh vực hoạt động

A.I-Soft cung cấp các nền tảng Đại học số nhằm đáp ứng mục tiêu cá nhân hoá quá trình đào tạo, đào tạo mọi lúc mọi nơi, đào tạo đồng thời quy mô lớn, phục vụ đa dạng nhu cầu đào tạo (đào tạo lại, đào tạo nâng cao, đào tạo suốt đời…)

1. Phát triển nền tảng Đại học số
2. Phát triển và xây dựng Học liệu số
3. Phát triển phần mềm theo yêu cầu
4. Tư vấn giải pháp CĐS Giáo dục

Quy trình triển khai dự án

Phương châm hoạt động

Tin: Lấy uy tín làm kim chỉ nam

Nhân: Lấy nhân sự làm nền tảng

Chất: Lấy chất lượng làm lợi thế

Phát: Lấy nghiên cứu phát triển - đổi mới sáng tạo là động lực