image

1 Giới thiệu chung về sản phẩm

Từ việc phân tích thị trường và thói quen người dùng, A.I-Soft nhận thấy phương tiện quản lý - trao đổi của các trường đại học tập trung chủ yếu qua kênh thông tin công cộng là Facebook hoặc trang qldt.truonghoc.edu.vn thậm chí còn tạo lập group trao đổi qua Zalo. Việc tiếp nhận nhiều nguồn thông tin đôi khi dẫn đến việc chưa thống nhất và trôi công việc. Được sự tin tưởng của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, A.I-Soft thành công triển khai ứng dụng S-link cho giảng viên và sinh viên tại Học viện và trở thành kênh thông tin chính thống .

After seeing an increased need for eCommerce solutions, we developed one of the only fully-featured, free and commission-free online store builders, allowing business owners to launch their online business.

2 Academic Excellence and Cultural Diversity

We created the eDdemy.com P’apiu được hình thành trong 7 năm và được xây dựng hoàn toàn bằng sức người. Lấy ý tưởng khu nghỉ dưỡng dành riêng cho các cặp đôi, nên điều đặc biệt của P’apiu là: “Các sản phẩm nghỉ dưỡng là các trạng thái khi yêu”. Hay nói cách khác, P’apiu chính là nơi tôn vinh tình yêu.

image

3 A classNameical Education for the Future

eDdemy.com began in 2005. After years in the web hosting industry, we realized that it was near impossible for the average Jane or Joe to create their own website. Traditional web hosting services were simply too complicated, time consuming, and expensive to manage.

After seeing an increased need for eCommerce solutions, we developed one of the only fully-featured, free and commission-free online store builders, allowing business owners to launch their online business.

4 A success-oriented learning environment

We created the eDdemy.com Site Builder with the user's perspective in mind. We wanted to offer a platform that would require no coding skills or design experience. We keep it simple, so users can focus on creating an amazing website that reflects their brand. Best of all - it's free. You can get online, showcase your brand, or start selling products right away.

After seeing an increased need for eCommerce solutions, we developed one of the only fully-featured, free and commission-free online store builders, allowing business owners to launch their online business.

DemoĐặt hàngNhập tư vấn

5 Sản phẩm nổi bật

After seeing an increased need for eCommerce solutions, we developed one of the only fully-featured, free and commission-free online store builders, allowing business owners to launch their online business.