Super App Slink

image

1 Giới thiệu chung về nền tảng Slink

Một hệ sinh thái ban đầu cho trường Đại học số được hình thành. Hàng chục ngàn sinh viên và cán bộ, giảng viên của trường có thể thực hiện các hoạt động, từ gửi xe, theo dõi lịch học, xem điểm thi đến trả tiền ăn chỉ bằng chiếc smartphone.

Giới thiệu chung về sản phẩm

Là nét vẽ đầu tiên trong bức tranh của dự án ‘Đại học số’.  Sản phẩm đầu tiên lấy sinh viên làm gốc, tạo ra ứng dụng phục vụ sinh viên trong suốt quá trình tham gia học tập tại nhà trường.

S-link – ứng dụng theo dõi tiến trình học tập – kết nối sinh viên với sinh viên – sinh viên với giảng viên – sinh viên với nhà trường.

Ứng dụng sẽ là người bạn đồng hành cùng sinh viên trong suốt thời gian học đại học, nhắc nhở sinh viên đi học, nhắc nhở sinh viên ôn thi, nhắc nhở sinh viên tham gia các hoạt động của nhà trường, cải thiện tương tác, mở rộng các mối quan hệ, gắn kết sinh viên với việc học, giữa sinh viên với sinh viên, sinh viên với giảng viên, sinh viên với nhà trường.

Các chức năng của sản phẩm

Ứng dụng thực tế

Ứng dụng đang được triển khai tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở miền Bắc và cơ sở miền Nam; Đại học Ngoại thương và Học viện Chính sách và Phát triển; đa số nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn sinh viên như phù hợp với sinh viên thời 4.0 hay hữu ích cho sinh viên trong quá trình học tập.

Đào Văn Nghĩa, sinh viên năm 3, Khoa Kỹ thuật điện tử, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đang cắm cúi cùng nhóm bạn của mình trong Lab. Điện thoại rung, Nghĩa rời tay khỏi chỗ vi điều khiển đang nghiên cứu dở. Phần mềm PTIT S-Link thông báo cậu sắp có tiết học. “Có thể xem điểm và lịch học trên app này, tiện hơn rất nhiều so với xem trên web của trường. Gần đến giờ học, app sẽgửi thông báo mình có môn học nào, phòng bao nhiêu và các thông tin tiết học”, Nghĩa hào hứng nói. Đó là lời chia sẻ của sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông khi sử dụng ứng dụng S-link.

Báo giá

Danh mục hàng hóa

Số lượng

Đơn vị tính

Đơn giá

Thành tiền

I. PHẦN MỀM DÀNH CHO SINH VIÊN

1. Thông tin cá nhân

1.1 Xem thông tin cá nhân1Module3.000.0003.000.000
1.2 Chỉnh sửa thông tin cá nhân1Module4.000.0004.000.000
1.3 Cài đặt vân tay/FaceID1Module2.000.0002.000.000

2. Thời khóa biểu

2.1 Xem thời khóa biểu theo năm/theo thháng/theo tuần/theo sự kiện1Module8.000.0008.000.000
2.2 Tạo lịch cá nhân1Module4.000.0004.000.000
2.3 Chỉnh sửa lịch cá nhân1Module4.000.0004.000.000
2.4 Xóa lịch cá nhân1Module2.000.0002.000.000
2.5 Nhận thông báo về lịch1Module2.000.0002.000.000

3. Lớp tín chỉ

3.1 Xem danh sách các lớp tín chỉ theo kỳ năm học1Module3.000.0003.000.000
3.2 Xem thông tin giảng viên và sinh viên theo lớp tín chỉ1Module3.000.0003.000.000
3.3 Tích hợp call & nhắn tin SMS 1Module2.000.0002.000.000
3.4 Xem nội dung cần chuẩn bị theo lớp tín chỉ1Module3.000.0003.000.000
3.5 Xem học liệu số theo lớp tín chỉ1Module3.000.0003.000.000
3.6 Nhận thông báo về nội dung bài học và học liệu mới 1Module2.000.0002.000.000

4. Lớp hành chính

4.1 Xem thông tin lớp hành chính1Module3.000.0003.000.000
4.2 Xem thông tin giảng viên và sinh viên của lớp hành chính1Module3.000.0003.000.000
4.3 Tích hợp call & nhắn tin SMS 1Module2.000.0002.000.000
4.4 Đăng ký tín chỉ1Module7.000.0007.000.000

5. Kết quả học tập

5.1 Xem thông tin chung kết quả học tập theo kỳ
(điểm tích lũy GPQ & Bảng điểm)
1Module3.000.0003.000.000
5.2 Xem điểm thi từng môn trong kỳ 1Module3.000.0003.000.000
5.3 Đánh giá chất lượng giảng viên1Module4.000.0004.000.000
5.4 Gửi thắc mắc về điểm thi 1Module4.000.0004.000.000
5.5 Nhận thông báo về điểm thi1Module2.000.0002.000.000

6. Sự kiện

6.1 Xem danh sách sự kiện theo loại
(sự kiện chung, sự kiện lớp tín chỉ, sự kiện lớp hành chính, sự kiện của tôi)
1Module8.000.0008.000.000
6.2 Xem chi tiết thông tin sự kiện1Module3.000.0003.000.000
6.3 Tạo sự kiện cá nhân1Module4.000.0004.000.000
6.4 Chỉnh sửa sự kiện cá nhân1Module4.000.0004.000.000
6.5 Xóa sự kiện cá nhân1Module2.000.0002.000.000
6.6 Nhận thông báo về sự kiện mới1Module2.000.0002.000.000

7. Tin tức

7.1 Xem tin theo loại tin1Module8.000.0008.000.000
7.2 Xem chi tiết tin tức1Module3.000.0003.000.000
7.3 Nhận thông báo về tin tức mới1Module2.000.0002.000.000

8. Giới thiệu về PTIT

8.1 Xem bài viết giới thiệu về PTIT1Module2.000.0002.000.000

9. Văn bản hướng dẫn

9.1 Xem danh sách các thư mục văn bản của nhà trường 1Module6.000.0006.000.000
9.2 Xem chi tiết một tài liệu1Module2.000.0002.000.000
9.3 Tải xuống tài liệu1Module1.000.0001.000.000

10. Phản hồi khảo sát

10.1 Gửi phản hồi 1Module4.000.0004.000.000
10.2 Xem câu trả lời Module3.000.000
10.3 Nhận thông báo về câu trả lời phản hồi1Module2.000.0002.000.000

11. Khảo sát

11.1 Xem danh sách các cuộc khảo sát1Module3.000.0003.000.000
11.2 Thực hiện khảo sát1Module4.000.0004.000.000
11.3 Nhận thông báo về cuộc khảo sát mới1Module4.000.0004.000.000

12. Khai báo sức khỏe

12.1 Thực hiện khai báo sức khỏe1Module4.000.0004.000.000
12.2 Thực hiện khai báo cách ly1Module4.000.0004.000.000
12.3 Xem lịch sử khai báo1Module3.000.0003.000.000
12.4 Nhận thông báo về khai báo sức khỏe1Module2.000.0002.000.000

II. PHẦN MỀM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

1 Xem thông tin chung của Học viện

1.1 Xem bài viết giới thiệu về Học viện1Module2.000.0002.000.000

2 Thời khóa biểu

2.1 Xem thời khóa biểu theo năm/theo thháng/theo tuần/theo sự kiện1Module8.000.0008.000.000
2.2 Tạo lịch cá nhân1Module4.000.0004.000.000
2.3 Chỉnh sửa lịch cá nhân1Module4.000.0004.000.000
2.4 Xóa lịch cá nhân1Module2.000.0002.000.000
2.5 Nhận thông báo về lịch1Module2.000.0002.000.000
2.4 Xóa lịch cá nhân1Module2.000.0002.000.000
2.5 Nhận thông báo về lịch1Module2.000.0002.000.000

3 Quản lý Lớp tín chỉ

3.1 Xem danh sách sinh viên và thông tin sinh viên trong lớp1Module3.000.0003.000.000
3.2 Điểm danh sinh viên theo lớp1Module4.000.0004.000.000
3.3 Tạo nội dung bài học theo lớp1Module4.000.0004.000.000
3.4 Tạo thông báo theo lớp1Module4.000.0004.000.000
3.5 Xem tài liệu theo lớp1Module3.000.0003.000.000
3.6 Thống kê điểm danh theo lớp1Module3.000.0003.000.000
3.7 Thống kê điểm của sinh viên theo lớp1Module3.000.0003.000.000

4. Quản lý lớp hành chính

4.1 Xem danh sách sinh viên và thông tin trong lớp1Module3.000.0003.000.000
4.2 Tạo thông báo theo lớp1Module4.000.0004.000.000
4.3 Phê duyệt đăng ký học phần của sinh viên theo lớp1Module4.000.0004.000.000
4.4 Thống kê số lượng sinh viên dưới dạng biểu đồ1Module3.000.0003.000.000
4.5 Thống kê phổ điểm của sinh viên dưới dạng biểu đồ1Module3.000.0003.000.000
4.6 Thống kê thông tin học tập của sinh viên1Module3.000.0003.000.000

5 Văn bản hướng dẫn

5.1 Xem danh sách các thư mục văn bản của nhà trường 1Module6.000.0006.000.000
5.2 Xem chi tiết một tài liệu1Module3.000.0003.000.000
5.3 Tải xuống tài liệu1Module2.000.0002.000.000

6 Phản hồi

6.1 Gửi phản hồi 1Module4.000.0004.000.000
6.2 Xem câu trả lời Module3.000.000
6.3 Nhận thông báo về câu trả lời phản hồi1Module2.000.0002.000.000

7 Sự kiện

7.1 Xem danh sách các sự kiện1Module8.000.0008.000.000
7.2 Xem chi tiết thông tin sự kiện1Module3.000.0003.000.000
7.3 Tạo sự kiện cá nhân1Module4.000.0004.000.000
7.4 Chỉnh sửa sự kiện cá nhân1Module4.000.0004.000.000
7.5 Xóa sự kiện cá nhân1Module2.000.0002.000.000
7.6 Nhận thông báo về sự kiện mới1Module2.000.0002.000.000

8 Tin tức

8.1 Xem tin theo loại tin1Module8.000.0008.000.000
8.2 Xem chi tiết tin tức1Module3.000.0003.000.000
8.3 Nhận thông báo về tin tức mới1Module2.000.0002.000.000

9 Lịch sinh nhật

9.1 Nhận thông báo về lịch sinh nhật1Module2.000.0002.000.000
9.2 Xem danh sách lịch sinh nhật theo tuần1Module3.000.0003.000.000

10 Văn phòng số

10.1 Gửi đơn 1Module8.000.0008.000.000
10.2 Theo dõi trạng thái đơn1Module5.000.0005.000.000
10.3 Nhận thông báo về trạng thái đơn1Module2.000.0002.000.000

11 Thông tin cá nhân

11.1 Xem thông tin cá nhân1Module2.000.0002.000.000
11.2 Chỉnh sửa thông tin cá nhân1Module4.000.0004.000.000
11.3 Cài đặt vân tay/FaceID1Module2.000.0002.000.000

12. Khảo sát

12.1 Xem danh sách các cuộc khảo sát1Module3.000.0003.000.000
12.2 Thực hiện khảo sát1Module4.000.0004.000.000
12.3 Nhận thông báo về cuộc khảo sát mới1Module4.000.0004.000.000

13. Khai báo sức khỏe

13.1 Thực hiện khai báo sức khỏe1Module4.000.0004.000.000
13.2 Thực hiện khai báo cách ly1Module4.000.0004.000.000
13.3 Xem lịch sử khai báo1Module3.000.0003.000.000

III. PHẦN MỀM DÀNH CHO CÁN BỘ

1 Xem thông tin chung của Học viện

1.1 Xem bài viết giới thiệu về Học viện1Module2.000.0002.000.000

2 Thời khóa biểu

2.1 Xem thời khóa biểu theo năm/theo thháng/theo tuần/theo sự kiện1Module8.000.0008.000.000
2.2 Tạo lịch cá nhân1Module4.000.0004.000.000
2.3 Chỉnh sửa lịch cá nhân1Module4.000.0004.000.000
2.4 Xóa lịch cá nhân1Module2.000.0002.000.000

3 Văn bản hướng dẫn

3.1 Xem danh sách các thư mục văn bản của nhà trường 1Module6.000.0006.000.000
3.2 Xem chi tiết một tài liệu1Module3.000.0003.000.000
3.3 Tải xuống tài liệu1Module4.000.0001.000.000

4 Phản hồi

4.1 Gửi phản hồi 1Module4.000.0004.000.000
4.2 Xem câu trả lời Module3.000.000
4.3 Nhận thông báo về câu trả lời phản hồi1Module2.000.0002.000.000

5 Sự kiện

5.1 Xem danh sách các sự kiện1Module8.000.0008.000.000
5.2 Xem chi tiết thông tin sự kiện1Module3.000.0003.000.000
5.3 Tạo sự kiện cá nhân1Module4.000.0004.000.000
5.4 Chỉnh sửa sự kiện cá nhân1Module4.000.0004.000.000
5.5 Xóa sự kiện cá nhân1Module2.000.0002.000.000
5.6 Nhận thông báo về sự kiện mới1Module2.000.0002.000.000

6 Tin tức

6.1 Xem tin theo loại tin1Module8.000.0008.000.000
6.2 Xem chi tiết tin tức1Module3.000.0003.000.000
6.3 Nhận thông báo về tin tức mới1Module2.000.0002.000.000

7 Lịch sinh nhật

7.1 Nhận thông báo về lịch sinh nhật1Module2.000.0002.000.000
7.2 Xem danh sách lịch sinh nhật theo tuần1Module3.000.0003.000.000

8 Văn phòng số

8.1 Gửi đơn 1Module8.000.0008.000.000
8.2 Theo dõi trạng thái đơn1Module5.000.0005.000.000
8.3 Nhận thông báo về trạng thái đơn1Module2.000.0002.000.000

9 Thông tin cá nhân

9.1 Xem thông tin cá nhân1Module2.000.0002.000.000
9.2 Chỉnh sửa thông tin cá nhân1Module4.000.0004.000.000
9.3 Cài đặt vân tay/FaceID1Module2.000.0002.000.000

10. Khảo sát

10.1 Xem danh sách các cuộc khảo sát1Module3.000.0003.000.000
10.2 Thực hiện khảo sát1Module4.000.0004.000.000
10.3 Nhận thông báo về cuộc khảo sát mới1Module4.000.0004.000.000

11. Khai báo sức khỏe

11.1 Thực hiện khai báo sức khỏe1Module4.000.0004.000.000
11.2 Thực hiện khai báo cách ly1Module4.000.0004.000.000
11.3 Xem lịch sử khai báo1Module3.000.0003.000.000

III. PHẦN MỀM DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

1 Xem thông tin chung của Học viện

1.1 Xem bài viết giới thiệu về Học viện1Module2.000.0002.000.000

2 Thời khóa biểu

2.1 Xem thời khóa biểu theo năm/theo thháng/theo tuần/theo sự kiện1Module8.000.0008.000.000
2.2 Tạo lịch cá nhân1Module4.000.0004.000.000
2.3 Chỉnh sửa lịch cá nhân1Module4.000.0004.000.000
2.4 Xóa lịch cá nhân1Module2.000.0002.000.000

3 Văn bản hướng dẫn

3.1 Xem danh sách các thư mục văn bản của nhà trường 1Module6.000.0006.000.000
3.2 Xem chi tiết một tài liệu1Module3.000.0003.000.000
3.3 Tải xuống tài liệu1Module4.000.0001.000.000

4 Phản hồi

4.1 Gửi phản hồi 1Module4.000.0004.000.000
4.2 Xem câu trả lời Module3.000.000
4.3 Nhận thông báo về câu trả lời phản hồi1Module2.000.0002.000.000

5 Sự kiện

5.1 Xem danh sách các sự kiện1Module8.000.0008.000.000
5.2 Xem chi tiết thông tin sự kiện1Module3.000.0003.000.000
5.3 Tạo sự kiện cá nhân1Module4.000.0004.000.000
5.4 Chỉnh sửa sự kiện cá nhân1Module4.000.0004.000.000
5.5 Xóa sự kiện cá nhân1Module2.000.0002.000.000
5.6 Nhận thông báo về sự kiện mới1Module2.000.0002.000.000

6 Tin tức

6.1 Xem tin theo loại tin1Module8.000.0008.000.000
6.2 Xem chi tiết tin tức1Module3.000.0003.000.000
6.3 Nhận thông báo về tin tức mới1Module2.000.0002.000.000

7 Lịch sinh nhật

7.1 Nhận thông báo về lịch sinh nhật1Module2.000.0002.000.000
7.2 Xem danh sách lịch sinh nhật theo tuần1Module3.000.0003.000.000

8 Văn phòng số

8.1 Gửi đơn 1Module8.000.0008.000.000
8.2 Theo dõi trạng thái đơn1Module5.000.0005.000.000
8.3 Nhận thông báo về trạng thái đơn1Module2.000.0002.000.000

9 Thông tin cá nhân

9.1 Xem thông tin cá nhân1Module2.000.0002.000.000
9.2 Chỉnh sửa thông tin cá nhân1Module4.000.0004.000.000
9.3 Cài đặt vân tay/FaceID1Module2.000.0002.000.000

10. Khảo sát

10.1 Xem danh sách các cuộc khảo sát1Module3.000.0003.000.000
10.2 Thực hiện khảo sát1Module4.000.0004.000.000
10.3 Nhận thông báo về cuộc khảo sát mới1Module4.000.0004.000.000

11. Khai báo sức khỏe

11.1 Thực hiện khai báo sức khỏe1Module4.000.0004.000.000
11.2 Thực hiện khai báo cách ly1Module4.000.0004.000.000
11.3 Xem lịch sử khai báo1Module3.000.0003.000.000

V Phần mềm dịch vụ hành chính Một cửa sinh viên

V.1 Chức năng dành cho Admin

1 Quản lý tài khoản

1.1 Tạo tài khoản1Module4.000.0004.000.000
1.2 Chỉnh sửa tài khoản1Module4.000.0004.000.000
1.3 Xóa tài khoản1Module2.000.0002.000.000
1.4 Phân quyền chức năng đến từng tài khoản 1Module47.000.00047.000.000

2 Xem đơn

2.1 Xem danh sách tất cả các đơn của tất cả các phòng1Module3.000.0003.000.000
2.2 Xem chi tiết đơn1Module3.000.0003.000.000
2.3 Lọc đơn theo loại đơn1Module4.000.0004.000.000
2.4 Lọc đơn theo phòng1Module4.000.0004.000.000
2.5 Tìm kiếm đơn theo mã sinh viên hoặc tên sinh viên hoặc số điện thoại1Module4.000.0004.000.000
2.6 Xem đơn theo trạng thái đơn1Module4.000.0004.000.000

3 Xử lý đơn

3.1 Thực hiện xử lý đơn luôn1Module5.000.0005.000.000
3.2 Phân công người xử lý đơn1Module5.000.0005.000.000
3.3 Từ chối đơn1Module5.000.0005.000.000

4 Tạo đơn

4.1 Tạo mới đơn ở phòng bất kỳ1Module12.000.00012.000.000
4.2 Chỉnh sửa đơn1Module5.000.0005.000.000
4.3 Xóa đơn2.000.000

5 Thống kê/báo cáo đơn

5.1 Thống kê số lượng đơn theo ngày và theo trạng thái đơn của từng phòng2.000.000
5.2 Thống kê đơn dưới dạng biểu đồ1Module2.000.0002.000.000
5.3 Thống kê tổng số đơn theo trạng thái1Module2.000.0002.000.000

6 Tiện ích bổ sung

6.1 Export danh sách đơn, export thống kê, báo cáo1Module6.000.0006.000.000
6.2 Tải mẫu đơn, tải được đơn của từng sinh viên1Module3.000.0003.000.000

7 Quản lý danh sách mẫu đơn các Phòng một cửa

7.1 Thêm mới mẫu đơn1Module4.000.0004.000.000
7.2 Chỉnh sửa mẫu đơn1Module4.000.0004.000.000
7.3 Xóa mẫu đơn1Module2.000.0002.000.000

V.2 Các chức năng dành cho Lãnh đạo Học viện

1 Xem đơn

1.1 Xem danh sách tất cả các đơn của tất cả các phòng1Module3.000.0003.000.000
1.2 Xem chi tiết đơn1Module3.000.0003.000.000
1.3 Lọc đơn theo loại đơn1Module4.000.0004.000.000
1.4 Lọc đơn theo phòng1Module4.000.0004.000.000
1.5 Tìm kiếm đơn theo mã sinh viên hoặc tên sinh viên hoặc số điện thoại1Module4.000.0004.000.000
1.6 Xem đơn theo trạng thái đơn1Module4.000.0004.000.000

2 Xử lý đơn

2.1 Thực hiện xử lý đơn luôn1Module5.000.0005.000.000
2.2 Phân công người xử lý đơn1Module5.000.0005.000.000
2.3 Từ chối đơn1Module5.000.0005.000.000

3. Tạo đơn

3.1 Tạo mới đơn ở phòng bất kỳ1Module4.000.0004.000.000
3.2 Chỉnh sửa đơn1Module4.000.0004.000.000
3.3 Xóa đơn2.000.000

4 Thống kê/báo cáo đơn

4.1 Thống kê số lượng đơn theo ngày và theo trạng thái đơn của từng phòng1Module2.000.0002.000.000
4.2 Thống kê đơn dưới dạng biểu đồ1Module2.000.0002.000.000
4.3 Thống kê tổng số đơn theo trạng thái1Module2.000.0002.000.000

5 Tiện ích bổ sung

5.1 Export danh sách đơn, export thống kê, báo cáo1Module2.000.0002.000.000
5.2 Tải mẫu đơn, tải được đơn của từng sinh viên1Module2.000.0002.000.000

6 Quản lý danh sách mẫu đơn các Phòng một cửa

6.1 Thêm mới mẫu đơn1Module4.000.0004.000.000
6.2 Chỉnh sửa mẫu đơn1Module4.000.0004.000.000
6.3 Xóa mẫu đơn1Module2.000.0002.000.000

V.3 Các chức năng dành cho Lãnh đạo phòng

1 Xem đơn

1.1 Xem danh sách tất cả các đơn của tất cả các phòng1Module3.000.0003.000.000
1.2 Xem chi tiết đơn1Module3.000.0003.000.000
1.3 Lọc đơn theo loại đơn1Module4.000.0004.000.000
1.4 Lọc đơn theo phòng1Module4.000.0004.000.000
1.5 Tìm kiếm đơn theo mã sinh viên hoặc tên sinh viên hoặc số điện thoại1Module4.000.0004.000.000
1.6 Xem đơn theo trạng thái đơn1Module4.000.0004.000.000

2 Xử lý đơn

2.1 Thực hiện xử lý đơn luôn1Module5.000.0005.000.000
2.2 Phân công người xử lý đơn1Module5.000.0005.000.000
2.3 Từ chối đơn1Module5.000.0005.000.000

3. Tạo đơn

3.1 Tạo mới đơn ở phòng bất kỳ1Module4.000.0004.000.000
3.2 Chỉnh sửa đơn1Module4.000.0004.000.000
3.3 Xóa đơn2.000.000

4 Thống kê/báo cáo đơn

4.1 Thống kê số lượng đơn theo ngày và theo trạng thái đơn của từng phòng1Module2.000.0002.000.000
4.2 Thống kê đơn dưới dạng biểu đồ1Module2.000.0002.000.000
4.3 Thống kê tổng số đơn theo trạng thái1Module2.000.0002.000.000

5 Tiện ích bổ sung

5.1 Export danh sách đơn, export thống kê, báo cáo1Module2.000.0002.000.000
5.2 Tải mẫu đơn, tải được đơn của từng sinh viên1Module2.000.0002.000.000

6 Quản lý danh sách mẫu đơn các Phòng một cửa

6.1 Thêm mới mẫu đơn1Module4.000.0004.000.000
6.2 Chỉnh sửa mẫu đơn1Module4.000.0004.000.000
6.3 Xóa mẫu đơn1Module2.000.0002.000.000

V.4 Các chức năng dành cho Chuyên viên phòng

1 Xem đơn

1.1 Xem danh sách tất cả các đơn của tất cả các phòng1Module3.000.0003.000.000
1.2 Xem chi tiết đơn1Module3.000.0003.000.000
1.3 Lọc đơn theo loại đơn1Module4.000.0004.000.000
1.4 Lọc đơn theo phòng1Module4.000.0004.000.000
1.5 Tìm kiếm đơn theo mã sinh viên hoặc tên sinh viên hoặc số điện thoại1Module4.000.0004.000.000
1.6 Xem đơn theo trạng thái đơn1Module4.000.0004.000.000

2 Xử lý đơn

2.1 Thực hiện xử lý đơn luôn1Module5.000.0005.000.000
2.2 Phân công người xử lý đơn1Module5.000.0005.000.000
2.3 Từ chối đơn1Module5.000.0005.000.000

3. Tạo đơn

3.1 Tạo mới đơn ở phòng bất kỳ1Module4.000.0004.000.000
3.2 Chỉnh sửa đơn1Module4.000.0004.000.000
3.3 Xóa đơn2.000.000

4 Tiện ích bổ sung

4.1 Export danh sách đơn, export thống kê, báo cáo1Module2.000.0002.000.000
4.2 Tải mẫu đơn, tải được đơn của từng sinh viên1Module2.000.0002.000.000

V.5 Các chức năng dành cho Sinh viên

1 Xem đơn

1.1 Xem danh sách tất cả các đơn của tất cả các phòng1Module3.000.0003.000.000
1.2 Xem chi tiết đơn1Module2.000.0002.000.000
1.3 Tìm kiếm đơn 1Module4.000.0004.000.000

2. Gửi đơn

2.1 Thực hiện gửi đơn theo phòng1Module4.000.0004.000.000

3. Lịch sử đơn

3.1 Xem lịch sử gửi đơn1Module4.000.0004.000.000
3.2 Theo dõi trạng thái đơn1Module4.000.0004.000.000
3.3 Nhận thông báo về trạng thái đơn1Module2.000.0002.000.000