Bảng báo giá chung

On Premise
Cloud Based

Basic

200.000.000 đ
(Chi phí khởi tạo)
Liên hệ

Premium

300.000.000 đ
(Chi phí khởi tạo)
Liên hệ

Custom

500.000.000 đ
(Chi phí khởi tạo)
Liên hệ
Chi phí duy trì
Quy mô hàng năm: < 2.000 sinh viên
39.000đ Tháng/SV
Quy mô hàng năm: < 6.000 sinh viên
31.000đ Tháng/SV
35.000đ Tháng/SV
Quy mô hàng năm: < 10.000 sinh viên
30.000đ Tháng/SV
32.000đ Tháng/SV
35.000đ Tháng/SV
Chi tiết các dịch vụ

Ghi chú: Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào dưới đây, bạn sẽ được tặng kèm S-Link - Sản phẩm Kết nối nội bộ cho Sinh viên - Giảng viên - Nhà trường.

S-LCMS: Hệ thống hỗ trợ học tập
check
check
check
S-HR: Quản lý nhân sự
check
check
check
S-Pay: Cổng thanh toán
check
check
check
S-SM: Quản lý khoa học
check
check
check
S-Infra: Quản lý cơ sở vật chất
check
check
check
S-Profile: Đăng ký khóa luận tốt nghiệp
check
check
check
S-Proctor: Quản lý ngân hàng đề và thi trực tuyến
check
check
check
S-EduQA: Khảo thí và đảm bảo chất lượng
check
check
check
S-Lib: Quản lý thư viện
check
check
check
S-Messenger: Chat nội bộ
check
check
check
S-Job: Cổng thông tin việc làm
check
check
check
S-RB: Phân quyền tập trung
check
check
check
SSO: Quản lý người dùng tập trung
check
check
check
S-Count: Thanh toán vượt giờ cho Cán bộ/Giảng viên
check
check
check
S-Portal: Cổng thông tin multi-site
check
check
check
S-DE: Phân hệ Trục dữ liệu và Hồ dữ liệu liên thông
check
check
check